văn bản trả lời

Hộp thư bạn đọc (Báo CAND số 3521)

Từ ngày 7/3 đến ngày 13/3, Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 19 đơn thư và 4 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo Công an nhân dân đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời:

Hộp thư bạn đọc (Báo CAND số 3525)

Trong tuần, từ ngày 14/3 đến ngày 20/3, Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 22 đơn thư và 10 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo Công an nhân dân đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời:

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Báo CAND nhận được đơn của bà Lê Thị Việt, ở tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung khiếu nại Bản án số 01/2014/HCST ngày 30/9/2014 của TAND huyện Thiệu Hóa.

Hộp thư bạn đọc (Báo CAND số 3435)

Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12, Báo CAND đã tiếp nhận 27 đơn thư và 7 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời: