vai trò của văn học

Bế giảng Hội nghị tập huấn về Văn học, Nghệ thuật

"Bồi dưỡng nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật là việc cần được làm thường xuyên, liên tục để cập nhật với những chuyển động mới của đời sống văn học, nghệ thuật" - đó là nhận định của PGS.TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trong lễ bế mạc Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới" diễn ra sáng 9/10/2020, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.