va chạm xe ba bánh

Va chạm với xe ba bánh, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Xe máy và xe ba bánh lưu thông ngược chiều nhau đã xảy ra va chạm khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ