Ủy ban Quốc gia về APEC

Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho năm APEC

Chiều 13-4, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra phiên họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, và sự tham dự của đại diện 24 cơ quan và thành phố là thành viên của Ủy ban Quốc gia.