ưu ái bổ nhiệm

Bổ nhiệm Cục phó bị mất trộm gần 400 triệu: "Đúng quy trình" dù thiếu tiêu chuẩn!

Mặc dù thừa nhận ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường được bổ nhiệm khi chưa có chứng chỉ trung cấp lí luận chính trị và chưa phải là chuyên viên chính, tuy nhiên, bà Nguyễn Tân Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) vẫn khẳng định việc bổ nhiệm là “đúng quy trình” trong bối cảnh “thiếu lãnh đạo”.