ứng phó biến đổi khí hậu

Xây dựng Trà Vinh thành tỉnh kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu

“Không đánh đổi môi trường để có nhà đầu tư. Lĩnh vực kinh tế then chốt đối với Trà Vinh là nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản đi vào chế biến sâu. Ngoài ra, cần có chiến lược thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và năng lượng sạch, điện gió, điện mặt trời”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Trà Vinh.