ứng dụng bảo mật

Apple gỡ ứng dụng bảo mật của Trend Micro khỏi Macbook

Apple vừa quyết định "thanh lọc" một loạt ứng dụng của công ty an ninh mạng Trend Micro sau khi phát hiện các ứng dụng này thu thập dữ liệu lịch sử trình duyệt.