tỷ lệ nợ xấu

Nợ từ đầu tư các dự án BOT: Lỗi hệ thống hay do “đếm cua trong lỗ”?

Trong danh sách các khoản vay gây nhiều rủi ro, tạo thành nợ lớn cho ngành ngân hàng, cho vay các dự án BOT đang được xếp đầu bảng. Chuyện đã được cảnh báo từ lâu và đã lên bàn nghị sự quốc hội, nhưng giải quyết như thế nào vẫn là điều cần bàn luận.

VPBank: Tãng trưởng thận trọng để tập trung củng cố nền tảng

VPBank vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh Quý II năm 2016, theo đó, giá trị tổng tài sản của ngân hàng tăng nhẹ 3% và vượt mốc 200 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Mức huy động đạt hơn 150 nghìn tỷ đồng, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đạt gần 135 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với cuối năm 2015.