tuyển vào lớp 10

Thông báo tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2020 - 20211

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.