tuyên dương khen thưởng

Người bán vé số nghèo trả lại ví tiền, ngoại tệ và vàng nhặt được

Một người bán vé số nhặt được chiếc ví có cả tiền, vàng và ngoại tệ nhưng đã tìm người đánh rơi để trả lại. Một hành động đẹp xuất hiện giữa đời thường, nhất là khi hành động ấy lại xuất phát từ tấm lòng của một người bán vé số nghèo..