tuyên dương con em CBCS

Tuyên dương con em CBCS có thành tích học tập xuất sắc

Ngày 26-8, Công an tỉnh Hậu Giang, tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập, năm học 2015-2016.