tuyến Ngã tư Đông Sơn – Bưng Cây Sắn

Con đường 8km “ngâm” 14 năm1

Dự án đê bao kết hợp đường giao thông tuyến Ngã tư Đông Sơn – Bưng Cây Sắn đi qua địa bàn 3 xã Đông Phước, Phú Hữu, Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) kéo dài trên 14 năm, đến nay chưa hoàn thành để phục vụ người dân, gây bức xúc trong dư luận.