tuổi cao sức yếu

Thân phụ đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm từ trần

Do tuổi cao sức yếu thân phụ đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm, nguyên Trưởng ban Báo CAND đã từ trần hồi 23h30 ngày 24-3-2016 tại nhà riêng, hưởng thọ 97 tuổi.