tử vong do rượu

Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Anh Dần và anh Sơn mang bình rượu ngâm rễ cây rừng ra uống được vài ly thì 1 người tử vong, người kia nguy kịch…