tư tưởng của Đảng

Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật

Tối 12/8, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương đã tổ chức lễ trao tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT đặc sắc xuất bản năm 2019.

Lực lượng CAND tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Học viện Chínhh trị CAND phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (Nghị quyết số 35), ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.