truy quét vàng tặc

Truy quét "vàng tặc" trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Đoàn liên ngành huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã phá hủy nhiều công cụ, thiết bị phục vụ việc khai thác vàng trái phép, đồng thời đưa gần 40 người ra khỏi rừng thuộc vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.