trường đại học thành viên

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm trường đại học thành viên

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.