trung tâm kinh tế

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Cần cú hích để công nghiệp hỗ trợ phát triển

TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nhiều năm qua, ngành công nghiệp TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh và đóng góp hơn 30% giá trị xuất khẩu công nghiệp cả nước, góp phần quan trọng đưa thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Sẽ cần gần 230.000 tỷ đồng

Mục tiêu của dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông nhằm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, đầu mối giao thông quan trọng, tăng cường liên kết vùng để nâng cao năng lực vận tải trên hành lang Bắc-Nam và hỗ trợ vận tải tuyến quốc lộ 1.