trúng 92 tỷ đồng

Gia đình trúng số 92 tỷ phát quà cho người nghèo

Gia đình chị Đào phát quà cho 500 người đã phát phiếu từ trước nhưng số người kéo đến cả ngàn nên buộc phải gia đình cho mỗi người 100 ngàn đồng.