trùm bảo kê

Cần hiểu đúng bản chất vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình

Liên quan tới vụ Đường "Nhuệ", thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vu khống, bôi nhọ mang tính chất phá hoại của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị, tạo dư luận không đúng, gây hiểu lầm trong xã hội...