trông giữ xe iparking

Hà Nội thu hồi giấy phép các điểm trông giữ xe gây bức xúc

UBNDTP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT và các quận, huyện, thị xã thu hồi giấy phép trông giữ xe đối với các điểm tái phạm hoặc gây bức xúc trong nhân dân. 

Hà Nội tính chuyện tăng phí lòng đường gấp 3 lần

Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường lên gấp 3 so với hiện nay nhằm tăng thu thu cho ngân sách nhà nước (thông qua phí, thuế...).