trộm tài sản lấy tiền cưới vợ

Nhân viên trộm 90 iPhone khai... cần tiền cưới vợ

Là nhân viên của cửa hàng, Cường đã chủ động ngắt camera từ trước, sau đó mở khóa lấy trộm 90 chiếc điện thoại iPhone. Khi bị bắt, y khai do cần tiền lấy vợ.