trộm máy xúc

Bảo vệ ngủ say trộm đột nhập gara lấy xe máy xúc

Hai đối tượng đột nhập một gara trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lấy trộm máy xúc trị giá khoảng 100 triệu đồng.