trao vốn vay

Hơn 500 người hoàn lương được vay vốn

Ngày 10/6, Văn phòng Quỹ doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao vốn vay cho 7 người hoàn lương trên địa bàn huyện Thống Nhất.