trại tram

Trại tạm giam Công an Nghệ An chủ động phòng ngừa dịch COVID-19

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiện giam giữ, cải tạo hơn 1000 phạm nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau do đó tiềm ẩn những nguy cơ lây lan khi có dịch bệnh xảy ra.