trả lại người đánh rơi

Cán bộ tổ kiểm dịch nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được của rơi, anh Quân đã báo cáo với Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ; sau đó đã tìm được người đánh rơi, trao trả lại toàn bộ giấy tờ, tài sản nhặt được.