trả lại cho Mexico

Mỹ sắp "trả lại" người di cư cho Mexico

Mỹ sẽ bắt đầu trả lại nhóm người di cư xin tịn nạn đầu tiên trở về thành phố Tijuana ở biên giới Mỹ-Mexico trong ngày 25-1 (giờ Mỹ).