tổng thu ngân sách

8 tháng, bội chi ngân sách 6 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2018 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính từ đầu năm đến thời điểm 15-8-2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; tổng chi 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm.