tồn kho bất động sản

Giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 9.911 tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay Sở đã thụ lý hồ sơ xin chuyển đổi 21 dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ; góp phần đa dạng hàng hóa nhà ở, giải quyết tồn kho bất động sản.

Tồn kho bất động sản giảm mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20/5/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 67.443 tỷ đồng, giảm gần 50% so với quý I-2013.