tổ dân phố

Hải Phòng kích hoạt hơn 2.400 tổ kiểm soát dịch bệnh đến tận thôn, tổ dân phố

Ngày 19/8, Hải Phòng bổ sung thêm 3 tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ đi vào hoạt động cùng hơn 2.400 tổ khác tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố.