tổ chức Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

Ngay từ những ngày đầu năm 2015, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã và đang tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước và việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Số lượng tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật tăng trong 6 tháng đầu năm

Ngày 12-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng là chỉ đạo của Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam1

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Năm 2014, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Đà Nẵng đã thành lập được 18 tổ chức cơ sở Đảng, phát triển thêm 251 đảng viên (trong đó có 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp).