tổ chức đại hội đảng

Điều chỉnh thời gian tiến hành Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30-6. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung dồn sức chống dịch COVID-19.