tổ chức cơ sở Đảng

Phát triển Đảng trong Công an xã ở địa bàn vùng cao Lào Cai

Theo số liệu thống kê đến tháng 6-2018, trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai, đảng viên trong lực lượng Công an xã chiếm hơn 2%. Đây chính là đội ngũ hết sức quan trọng không chỉ tăng cường nguồn sinh lực, sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển liên tục của các tổ chức cơ sở đảng, mà còn phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an xã trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Cục Hậu cần Cảnh sát: Đáp ứng yêu cầu chiến đấu thường xuyên, đột xuất của các đơn vị

Nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo tài chính theo đúng luật ngân sách; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao là những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần Cảnh sát lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức tại Hà Nội, ngày 24/6.