tổ Lâm Văn Thạnh

2.000 suất ăn chay miễn phí mời du khách Đà Lạt dịp lễ Vu Lan

Một gia đình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã làm 2.000 suất ăn chay phục vụ miễn phí du khách và người dân địa phương trong dịp lễ Vu Lan.