tình yêu thương

Nhạc sĩ Phú Quang: Thăm thẳm tiếng lòng mẹ

Phú Quang, người nhạc sĩ tài hoa được biết đến với những ca khúc nổi tiếng về mùa Thu, về Hà Nội và tình yêu, thếnhưng trong tâm khảm ông luôn dành phần “tài hoa” ấy, một góc riêng nào đó cho người mẹ thân yêu của mình.