tình trạng “xin – cho”

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.