tinh thần quốc tế cao cả

Kỷ vật đặc biệt và tinh thần quốc tế cao cả của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Cứ mỗi lần xem phim hoặc đọc báo có hình ảnh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, tôi lại bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc về ông, với tác phong lãnh đạo sâu sát, quyết đoán, thấm đẫm tình người.