tin đồn vỡ đập thủy điện

Truy tìm đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt về công trình thủy điện Sông Tranh 2.