tiêu ôm tràm

Thoát nghèo nhờ “tiêu ôm tràm” trên vùng đất phèn

“Tiêu ôm tràm” được xem là mô hình canh tác hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất phèn ở tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Việc sử dụng thân cây tràm sống làm trụ để cây tiêu leo bám, ngoài việc giúp nông dân cải tạo vườn tạp, tăng thu nhập, còn góp phần phát triển diện tích rừng tràm ở địa phương.