tiêu hủy sản phẩm

Tiêu hủy nhiều hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc

Hầu hết các sản phẩm này đều được nhập lậu từ thị trường Trung Quốc với giá rất rẻ.