tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Hội An tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng tại TP Hội An.