tiếp tục thi công

Các định nguyên nhân vụ nổ tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Sau khi khảo sát thực tế, làm việc với các đơn vị chức năng, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã thu thập đủ thông tin để xác định nguyên nhân vụ nổ tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.