tiễn ông táo

Người Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hôm nay (8-2) người dân Hà Nội nô nức thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời . Từ sáng sớm tại những địa điểm như Hồ Tây, Hồ Gươm, cầu Long Biên đã xuất hiện rất nhiều người đến thả cá chép.