tiền âm phủ

Trộm 5.000 USD rồi đánh tráo bằng đô la âm phủ

Thúy đã trộm chìa khóa rồi mở tủ lấy trộm ba lần với tổng số tiền là 5.000 USD trong ví nữ sau đó mua 45 tờ in hình 100 đô la âm phủ để lại vào trong tủ.