tích hợp môn Sử

Cách tổ chức thực hiện quyết định thành - bại việc “cải cách” môn Lịch sử

TS Nguyễn Kim Dung cho rằng, việc tích hợp môn Sử với các môn khoa học khác bị hiểu thành “xóa” bỏ môn Sử trong hệ thống giảng dạy phổ thông là không đúng...