thương mại trực tuyến

“Chìa khóa vàng” để hàng Việt ra thế giới

COVID-19 đã làm thay đổi chuỗi cung ứng, nhiều hoạt động giao thương trực tiếp chuyển sang trực tuyến. Hàng loạt cuộc giao thương trực tuyến đã được tổ chức bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực trong việc quảng bán sản phẩm, tiếp cận khách hàng và đối tác tại các thị trường trọng điểm.