thương mại hóa công nghệ

Các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tìm cách thương mại hóa công nghệ hiệu quả nhất

Tại buổi tọa đàm “Phát triển và thương mại hóa công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam” do Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức vào ngày 14/10, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý đã cùng chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ một cách hiệu quả và mạnh mẽ.