thuê bao 10 số

3 mạng di động được cấp thêm 7 triệu thuê bao 10 số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định cấp cho Viettel 3 triệu số thuê bao 10 số gồm các đầu số 0961, 0971, 0981.