thực thi EVFTA

Thủ tướng nêu 6 giải pháp để thực thi EVFTA

Ngày 6-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Nhiều giải pháp đã được đưa ra tại hội nghị này như tháo gỡ nút thắt nhân lực...