thủ tục xuất nhập khẩu

Tạo thuận lợi thương mại bằng đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu

Ngày 15/5, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi Thương mại ở Việt Nam”.